Lan – Yerel Alan Ağı

Yerel Alan Ağı (LAN-Local Area Network) Çözümleri

 

Yerel alan ağı, kuruluşların aynı bina veya kampüs içerisindeki bilgisayar, çevresel birimler (yazıcı, kamer vb.) ve sunucuların ihtiyacını verimli bir şekilde karşılayan bir altyapıdır.

Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış küçük ofis uygulamalarından, binlerce uç içeren kampüs çözümlerine, yapısal kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan birçok kavramı içeren yerel alan ağ çözümlerinin, sağlıklı olarak işleyebilmesi için mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.

Son yıllarda, gelişen teknoloji ile beraber, yerel alan ağ tasarımı köklü değişikliklere uğramıştır. Yerel alan ağları sadece bilgisayarları birbiriyle görüştürecek sistemler olmaktan çıkmış, çoklu ortam sistemlerinin (ses ve görüntü sistemleri) bilgisayar ağları üzerinden hizmet vermesine olanak sağlayan bir sistem haline dönüşmüştür.

Bunun sonucu olarak servis kalitesi (quality of service), ağ tasarımlarında mutlaka göz önüne alınması gereken bir kıstas haline gelmiştir. Servis kalitesi uygulamasıyla, ses ve görüntü içeren paketlerin ağ içindeki trafiğine öncelik tanınarak, çoklu ortam uygulamalarının ağ üzerinde, en yüksek performans ile çalışması sağlanmaktadır.

Bazı durumlarda bir kuruluş için önemli olan bir sunucudaki (server) uygulama programı için de servis kalitesi gözetilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda servis kalitesinin, ağ üzerindeki tüm yönlendirici (router), anahtar (switch), IP telefonu ve IP üzerinden ses (voice over IP) sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanıp uygulanması gerekir.

Servis kalitesinin yanında, yerel alan ağ sistemlerinde, uygulamalara yeterli bant genişliğinin verilmesi de önemli bir boyuttur. Yerel alan ağlarındaki iletişim hızlarının artışıyla bazı durumlarda sunucu üzerinde çalışan uygulamalar, ağ hızına erişememektedir. Bu gibi durumlarda yük paylaştırıcı (load sharing) cihazlarına başvurulmaktadır. Bu şekilde birden fazla sunucu tek bir cihaz gibi çalışıp, yüksek performanslı hizmet verebilmektedir. Bu işlem, bazı ağ anahtarları ve yönlendiricilerinin üzerinde bulunan bir özellik olmakla beraber, ayrı bir cihaz olarak da sağlanabilmektedir.

Yerel alan ağlarının tasarlanmasında gözden kaçmaması gereken önemli konulardan biri de ağ güvenliği kavramıdır. Tüm bilişim ağları, doğrudan veya dolaylı olarak internet ortamında bağlı durumdadırlar. Saldırılara açık bu ortamda, ağların güvenliği, güvenlik duvarı (firewall) ve alarm sistemleri (intention dedection systems) ile sağlanmaktadır.

teknolojik olarak sağladığımız yerel alan ağı çözümlerini; marka bağımsız LAN anahtarlama (switching) çözümleri ile uçtan uca yönetilebilir verimli ve akıllı ağ mimarilerinin kurulumu kapsamaktadır. Yönetilebilir LAN çözümleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizden bazıları:

  • Bina içi yerel alan ağlarının keşif, projelendirme, kurulum ve optimizasyon çözümleri
  • Layer2, Layer3, Layer4 switching ve content switching çözümleri ile Gigabit ethernet uygulamaları
  • IP-CAM kamera kurulum ve bakım hizmetleri
  • Kablo test ölçümleri, konfigürasyon analizleri, paket analizi, sniffing, ağ güvenliği gibi her türlü network problemlerinin giderilmesi
  • Kablosuz ağ kuruluşları
  • Bakım ve destek hizmetleri